Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất

Gọi (left(d ight)) là tiếp tuyến bao gồm hệ số góc nhỏ nhất của của đồ thị hàm số (y=frac23 x^3 -4x^2 +9x-11). Hỏi đường thẳng (left(d ight)) đi qua điểm như thế nào dưới đây.

Bạn đang xem: Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất

(A. Mleft(-5, ;, frac23 ight) . )

(B.Pleft(5, ;, -frac23 ight) .)

(C. Nleft(2, \_ ;, -frac53 ight) .)

(D. Qleft(-2, ;, frac53 ight) .)


*
đang trả lời25 mon 10, 2020vì chưng nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

Chọn B

Gọi k là hệ số góc của (left(d ight)). Do (left(d ight))là tiếp tuyến của đồ thị hàm số

(y=frac23 x^3 -4x^2 +9x-11)

bắt buộc (k=y"left(x ight)=2x^2 -8x+9, 2x^2 -8x+9=2left(x-2 ight)^2 +1ge 1) .

Vậy hệ số góc nhỏ nhỏ nhất k=1 xảy ra

Khi d là tiếp tuyến tại điểm (Mleft(2, ;-frac113 ight) .)

lúc đó phương trình (left(d ight)~: y=left(x-2 ight)-frac113 Leftrightarrow , y=x-frac173 ).

Thay (Pleft(5, ;, -frac23 ight)) vào phương trình đường thẳng

(left(d ight)~: -frac23 =5-frac173 Rightarrow Pin d.)


Hãy singin hoặc đăng ký nhằm thêm comment.


Các thắc mắc liên quan


0 phiếu
1 trả lời587 lượt xem
Tiếp đường của thứ thị hàm số y=x^3 -3x^2+2 gồm thông số góc nhỏ độc nhất bằng:
Tiếp tuyến đường của đồ vật thị hàm số (y=x^3 -3x^2 +2) tất cả hệ số góc bé dại tuyệt nhất bằng: A.-3. B. 3. C. -4. D. 0.
đã hỏi25 mon 10, 2020trong Toán thù lớp 11vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.3k lượt xem
Tìm hệ số góc lớn nhất trong những tiếp con đường của thứ thị hàm số y=-1/3x^3 -2x^2 -3x+1.
Tìm thông số góc lớn số 1 trong các tiếp tuyến đường của vật thị hàm số (y=-frac13 x^3 -2x^2 -3x+1.) A. k=3. B.k=2. C.k=1. D.k=0.
vẫn hỏi25 tháng 10, 2020trong Tân oán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời335 lượt xem
Tìm phương thơm trình tiếp tuyến đường d của thứ thị hàm số y=x^3-2x+2 vuông góc với con đường phân giác góc phần tứ thứ nhất.
Tìm phương thơm trình tiếp tuyến đường d của đồ gia dụng thị hàm số (y=x^3 -2x+2) vuông góc với đường phân giác góc phần tư đầu tiên. (A. y=-x+frac1sqrt3 +frac18-5 ... 3 9 ;y=-x-frac1sqrt3 +frac18+5sqrt3 9 ). (D. y=x-2;y=x+4.)
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Tân oán lớp 11do nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời799 lượt xem
Cho hàm số y=x^3 -3x^2 +2. Viết phương trình tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số biết cosin góc tạo vì tiếp...
Cho hàm số (y=x^3 -3x^2 +2.) Viết phương trình tiếp con đường của đồ gia dụng thị hàm số biết cosin góc sản xuất vị tiếp đường và đường trực tiếp (Delta :4x-3y=0) bằng (frac35 . ) A.y=2;y=1. B.y=-2;y=1. C. y=-2;y=-1. D.y=2;y=-2.

Xem thêm:


sẽ hỏi25 mon 10, 2020vào Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời410 lượt xem
Tìm mnhằm mặt đường thẳng y=3x+m là tiếp con đường của vật thị hàm số y=x^3 +2.
Tìm m nhằm đường thẳng y=3x+m là tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số (y=x^3 +2.) A. 1 hoặc -1. B.4 hoặc 0. C.2 hoặc -2. D.3 hoặc -3.
sẽ hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời105 lượt xem
Cho mặt đường cong (C):y=x^3 -6x^2+9x-1. Biết tiếp tuyến trên nhị điểm A,B của thứ thị song song cùng với trục...
Cho mặt đường cong (left(C ight):y=x^3 -6x^2 +9x-1). Biết tiếp tuyến đường tại nhì điểm A,B của đồ dùng thị tuy vậy tuy nhiên với trục Ox. Phương trình mặt đường trực tiếp AB là? A.y=2x+5. B.2x+y=-5. C.2x-y-5=0. D.y=-2x+5.
vẫn hỏi25 mon 10, 2020trong Tân oán lớp 11vì chưng nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời546 lượt xem
Viết phương trình tiếp đường của thứ thị hàm số y=4x^3 -6x^2 +1, biết tiếp tuyến đi qua điểm M(-1;-9).
Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật thị hàm số (y=4x^3 -6x^2 +1), biết tiếp đường đi qua điểm (Mleft(-1, ;, -9 ight).) (A.y=24x+15 . ) (B. y=frac154 x+frac214 . ) (C.y=24x+15;y=frac154 x-frac214 . ) (D.y=24x+33 .)
sẽ hỏi25 mon 10, 2020trong Toán lớp 11vì chưng nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời276 lượt xem
Cho hàm số y=1/3x^3 -2x^2 +3x+1. Tìm pmùi hương trình tiếp tuyến của vật dụng thị hàm số tại điểm có...
Cho hàm số (y=frac13 x^3 -2x^2 +3x+1). Tìm phương thơm trình tiếp tuyến đường của vật dụng thị hàm số tại điểm bao gồm hoành độ là nghiệm của phương thơm trình ... (C.y=-1. ) (D.left<eginarrayl y=frac73 \ y=1 endarray ight. .)
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Toán thù lớp 11bởi vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời53 lượt xem
Tìm pmùi hương trình tiếp con đường của đồ gia dụng thị hàm số y=x^3 , biết tiếp tuyến vuông góc với đường trực tiếp...
Tìm phương thơm trình tiếp tuyến của thứ thị hàm số (y=x^3) , biết tiếp đường vuông góc cùng với mặt đường thẳng (Delta :y=-fracx27 +8. ) (A. y=-frac127 xpm 54. ) (B. y=27xpm 3. ) (C. y=-frac127 xpm 3. ) (D.y=27xpm 54.)
đang hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời877 lượt xem
Cho hàm số y=2x+1/x+1 gồm đồ vật thị (C). gọi d là tiếp tuyến của (C), biết đi qua điểm A(4;-1). Call M là...
Cho hàm số (y=frac2x+1x-1) gồm thứ thị (left(C ight)). call d là tiếp đường của (left(C ight)), biết đi qua điểm( Aleft(4, ;, -1 ight)). Hotline M là tiếp điểm củ ... (-2, ;, 1 ight) . ) (D.Mleft(-1, ;, frac32 ight) , Mleft(-2, ;, 1 ight) .)
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán thù lớp 11vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

elamiya.com Hỏi Đáp

Là nền tảng gốc rễ hỏi bài xích tập, hiệp thương bài tập tự lớp 1 tới trường 12 và thừa nhận giải mã lập cập, dễ dàng, miễn phí tổn được tin dùng vì 60.000 học viên cả nước


Dành cho người mới


HOT 1 giờ đồng hồ qua


Thành viên tích cực mon 09/2021
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: trăng tròn.000 đồng
Thành viên lành mạnh và tích cực tuần
Về elamiya.com
...