Phụ Kiện Chuyển Máy Khoan Thành Máy Cắt

80.000₫ 60.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":""},"variation_id":34589,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":30000,"display_regular_price":30000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Lu00e1 chu1eafn bu1ea3o vu1ec7 V2","attribute_chon-kich-thuoc":"","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"30.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34590,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":60000,"display_regular_price":80000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 u0111u1ea7y u0111u1ee7 (cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 10mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"80.000₫ 60.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34592,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":35000,"display_regular_price":50000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 cu01a1 bu1ea3n (khu00f4ng cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 10mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"50.000₫ 35.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34593,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":35000,"display_regular_price":50000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 cu01a1 bu1ea3n (khu00f4ng cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 6mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"50.000₫ 35.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"">">
Chọn loại:Chọn một tùy chọnBộ cơ phiên bản (không gồm lá chắn)Bộ không thiếu (có lá chắn)Lá chắn đảm bảo V2
Chọn kích thước:Chọn một tùy chọnTrục đường kính 6mmTrục 2 lần bán kính 10mmClear

Bộ phụ kiện dùng làm lắp vào lắp thêm khoan tay, biến hóa máy khoan thành đồ vật cắt, sản phẩm công nghệ cưa

Bộ cơ bản (không bao hàm lá chắn bảo vệ)

*
*

*

*

Bộ khá đầy đủ (đã bao gồm lá chắn bảo vệ)

*

*

*

CÓ 2 LOẠI: Trục kẹp đầu khoan đường kính 10mm cùng 6mm

(Cả 2 một số loại trục đầu ren để lắp lưỡi cắt, lưỡi cưa đều phải sở hữu đường kính là 9mm)

*

*


Chọn loại:

Bộ cơ phiên bản (không gồm lá chắn), Bộ không hề thiếu (có lá chắn), Lá chắn bảo đảm V2