NGUOI TINH BI MAT CUA TONG GIAM DOC AC MA

Vốn dĩ xống áo đã rách rưới nát, trở ngại lắm bắt đầu che được khung người cô, hai tay Băng Dao ôm thiệt chặt ngực mình, trong ánh mắt chỉ là sự tuyệt vọng."Nếu... Nếu như tôi cởi, tất cả phải anh sẽ tha mang đến hai bà bầu chúng tôi?" Cô biết, nói ra thắc mắc này là khôn xiết ngây thơ siêu ngu ngốc, nhưng vị tính mạng, vị cứu em trai, cô rất có thể làm bất kỳ việc gì.Ngự Giao chỉ nhũn nhặn vai không báo cáo trả lời.Cắn chặt môi, hai tay cô không kết thúc run rẩy, chậm trễ cởi bỏ thứ quần áo trên fan mình.Ngự Giao yêu thích nhìn cơ thể cô tự từ lộ ra bên ngoài. Vòng eo nhỏ dại nhắn dễ thương không đầy một vòng tay, bộ ngực mũm mĩm trắng mịn căng tràn.Khi cô sắp cởi quần mình ra, anh bước nhanh đến, giữ lại tay cô lại.Cô tởm hoảng ngước đôi mắt lên nhìn, trong song mắt đã biết thành những giọt nước trong suốt bít kín.Đôi mắt thờ ơ lướt một vòng trên fan cô, "Trên tín đồ cô có rất nhiều dấu hôn như vậy, tôi không tồn tại hứng thú va vào phụ nữ đã trở nên người khác va vào. Hãy nhằm chúng biến mất rồi nói sau"

Bạn đang xem: Nguoi tinh bi mat cua tong giam doc ac ma

eTp7xHP3gCeANDrp8kF4UcKVXNeOkZsjeFbYbCWPc+8zMNeRvuF/FQEISK5cYacprz0xo5rLyVKOY9snzb8UJJljTTc2E8B5VP7Pq67aOHUmdWcahhDQYw7MZZ+tOuex/fzJ6IylCmeTLdZvnQG+89T3g7s5zVOwgzkpdjRutdSxXbAyDyQG7x1C3P0DHNDGvn6SSgTPGX3pBdXY065wCRaTDkyYsoN8nCB0Bm+ueQjodMClSSY6EoGoyEp5oovR8shcEsqn9TG1pWs/LEN1NT3UdAlgXv4u7qI9+I46flkVjdh02tASOssLDJ9LmErHYJisg8eCT2KbyX1x+PkiOVGPehhvgi0FQsKLnxvYuvTyQM6FkZcu01BOLvp107rC1fOqhtKdDCeZziWvDnb01zuAZvj9juGW8OTxYkUof8ai9/BpwWrlSlw17bz+XiCw1w2sRfLUOCsRBErZ3AEyo/NQ1XhBXcPXRms6loGGYj0DiplPvYlR61KDfBCYvaQ1L1gcP3gZWB3hnDencnDPpIJ/M2+5MZfCS/L9MH7msu9uG920NBalAYIJwNVc6z4d+5HrXfVraUy1DijSIuy7aWsyClPb7SUOyWCnvQzHxosuwtl8cFh3WccgxmtqlqLwl3zVp+Q5k3iM50gdlNrEE4AHiDcVMv2c9hkk/RbHuMtY7wlm517X+o/u7gE6CJVxOwf9dbct1i43vle1vO6uJY2RMeuHY562mexjW2kzu04v6zKr4AZDnBfAb1Zj9CUFzVdaFHS5Keky0mCzKCFfW4JnDkZ730QdUFme0J3vy/zzdYJwl88VV+C/Ls4cxJQaaUwiNyRiB0JzdFWSeetGi7Qcwadgrvat48BWk7NwXAjXDq8Sm3qAUbjDVAQTbCVjLmViuS/heB0pJYMcxvfC2QWTOhJaJCUcPS0IsxD4LMPBzbvuFpCV/c4ooPfpABML2x/9segIGIwGTk07BQccKS/vJMdBNE7fv/e3vU1C9FkpvnWDvn/N88iq+wgRm4ZwBTB4H0YTB16vyoW41qIAGa2xGcWe2PO28/u8kA0HJVx8HEy4tgqHVFSf2bFOWbDrbSpltoQGAdvCTK73B0cq3+3gkdErkVVAlpH5dIGXoTF8Tnuf3lGljxKyxQ2I61ddD4cdhOe1JCrwubbZYdv7kW0n/xJ/jAMdUFqirJvT5yx0+SzBQl9HjO1AJpCVFqK7i/cw3LwMgG7WsjYAmWy6bDoFgItJ3RQJ5r+x+7jGblh87Yq0Q1UlXUDMLAOdCB8v2kN+UFb7leQNbrCbwYkU/nSMaNzLWi+/QeyKc/BaIko6ZU5sewJc0oJ2sLK8MRsMkl4YhVcIjFK8jarATGSQsKMgtDYb38qXn4/B24E/eY+tnnAr2rOHqrMFrA==

Xem thêm:

AjHoUMDbksRame6gseEtyheVUJYkaNJ33edPEhmPNK2GewMCs2fl1qzKBu1AaS+/MDF/o9JFHYqOe9woTSXGqwKB46N7kZtinrOBqyaiCn8mb/NBnu+ecEovpp/l3gKxs++Bzafn3+6TIp/YRQDw95zwsDeiK9MrdCroCQBkdBzNgeRmC7Bd9eJJ0q2iz9PY6XQB34fJVCY8hLJoQHT7CpAI9PsL/iwfUm0/Am++fk+8dkncS2gpVkB9PeD1q8LTX1wfiwR5V7uvRq4jYUPdZ3wBxwxvvY767r409E/qh/mBjXznd2/P4ypKVYPqV1rfZYirjMCs/u3I1XFkEXeBRk+IPUzoTyxNDMaLnhXX/aD1ZUYZFdE6hK+GMvlrgbBzVqPINLBI6ietx4kiBD/70XPOdXhrD6SZ476i9SryNoUOh6tjPyThAn4yevLtHNgs2l9H6g0CIyRCpjPCiEI1gHzKAOnaj0NMgmL7Q2su8rJ7t59PEnBR6l+DzMWZ5bg6PFdP4qHgV03NFU+AdTebtYJmc2Hwd0oahv2wY3r1s+1HATE5bVS6R12UZIgP8CS5rkN0U5wkKxChVnveN+PplqMuBRscdb1b0kCnugzPxosg2J6Ygnp/mIRs5G37gWMoVPxOSUmq3dhES9IC3HGm0M8E18CcfNvevlg+9BbAuMp87gl8Q5/Xvdvqelsc8NY+2NAw7g5nxXlkg3WibeWui81EsO6ILD72QWtmGiqEfa3zRrLl4q3TCd48b1og8wDIVyylVX0/szoul0v8n/Dy0a6D4e6sHrvdVlfG04Du1Q==
eTp7xHPhh4taPX2q+WN36sDUHRbwr4Yj3yaDdffBPeURIBTf/cRUct+B025XKC5VsTcxsJrLyHKO8Q7kwb+6ZFLCQnY00gutXLDJ7CynCjxyZfNAvqHS5ZhNapnldnJqYOeBate9wybdJnwYGVP84pMKHbRrj4xKdCUp2c1ol89tCFPnCHGEPOPiXP+nnZAlf3hThMss3Xso0RE+ES7r+Z4I9PsM8mD60TMrVeFo8ZMFaAFtB/POV43m1GhvY8aSQ53Hx97+RXphJHkibRD4TCCaJoOzDiRnCkc8rQHmh9uOajsDIpcAePXniMAJhKZZKZv8VkZp4u7WndCiV2mwY3Zbeg/EQWMDBWfaxQck86BFFRw424R9CdehNfUoLGyW2f7ceW2RGSjjkyj9SiHXXqB3dTkgRkEYqart0y/2vh5RdWqaaMnoRZ3LPb7+SyCi1g0LNYvDPCsIjRHMDVjW06hPASiin1JAwXzZVMYjEX7NN56synGyJf8DxojWrvY3IB9RsgAgFhSmEW2OujmbEtA05taqeRgQnREkMTjz7jK39tLky965Ds7sSpJIvItk7patXecvOFC/CXbCf/1BxWBgUQWYoTZUleXU6Jcxx2j9xX3mY7uzXgb3oLP7g/ByRAJORmujXNIM66z1kjkVGGWW1WQOfn9I/RmUDdce/gTbu0xloEvL/MaibHkTQXGDOxDxkQDIVfu3Sfc4FhdI+A0L/EZKLd0wS42ymrFtYQl1CPFINwVDLPRntpe7lPIJjnJx2nf+6CbR2WizKCHpiA384+7rUDkM2MJh0tKjgkmLQoV+yG7UWKrrrQew2qmTEVMtcMCUjxhCpUmSdE8THAcWIms1LI6PrdMeEMtZEkxVVb7d1XfNNaNylgMTQyJUYHAj3S1oIiHFbMAaxNXG2RiTKQhWZyMb2/6HbpOjLsWMmUlly0l6u9Bzq0Z8TvftcUovFubJZrKxzQG2fAwcYXvqBsSQPQmLuVvHdQNRNZPJsTLOOK2XJoX+VvjQU9SyS5PF/MMQR4suKxQiGjaaxbVwz68FMPe25lHpC/gFJdavaJkXq0KifhhcjL0DzurMqXMmFvOHrGrIBCEq0NKxOgB802eVxoiZZcvnSQjvvj47HOpMrIImhfFogqFwCJoajVRhGW3odzGnsiVM4Im5l6OjGKLcgYWHtxft4g4buePz+mRqE8WTO3JAJhboCyIgePnWAp4XcicyV4dwE2/v+fN1VAxLPsAWJ3BmUTnMryBoo4PzQXQlXUCFeCa2atZhmegrhab33vkZO3FIp0eZ/bVGkFMW2WG276wQuOO5R7j7sK3Bv0wPXtlwCa30lWzRll4CLhbcL7ZZiKkBkz1ONjjPG6aXhdNOjI9rq9sQtdWj43wx1fna6KLpIVV2S0NK85eFbcmlMVJ4l+3es1M+0l+c1LleRYoPro+c0qzjA+SRNW+fSMFyhmdsEAk1AtbBG3H7tUsV5JVS4xnuDNZK7wZAtafGzrbLm/UJmdxvU1rhM3lINoee2I3MeJEovz43jPT4Q7kydtPDuPw+63JqfUafnOtl2KccwtTRZZ0tVsGv5yKOMpQel6MUK4R7AgJ3+UVWHGxEH3aTeUXc3B+34grcz3sl4uKW949b9L3eVA8zwXUPbtiNSqscaePkVww/5JuaHCa4q8hHrM9jun6sB3ijCKakdiaYtf4bH66lx8IE1MNBm5C8bsgrBEyaN2Wp2DOaUtmcFvRbiBt2Eg==