Nếu Biết Trước Tiếng Yêu Không Nói Được

*

Bạn đang xem: Nếu biết trước tiếng yêu không nói được

Đã cho lúc tạo nên câu giã từ đường tình yêu hai lối đi, nhằm rồi anh xem như hai bọn họ chưa bao giờ quen. Nếu ban đầu tiếng yêu không nói được mộng mơ tê không giữ lâu Thì ngày này đi chung con phố quen sao không kính chào nhau. Đừng nói nữa bỏ ra anh thêm nhức lòng nhau Tình vẫn vỡ tim em như đang vỡ tan bản thân em thôi xin có thương đau, cầu mong mỏi sao anh mau quên đi quá khứ xưa ... Lời yêu đó ban sơ đã gồm dối gian nhiều. Tình đã hết cả mấy nhớ tiếc nuối tương tự như không, tình hãy coi như ta chưa quen biết nhau... Hai bạn xa lạ. Tình yêu đó ban đầu đã có dối gian nhiều Từng đêm xuống nước đôi mắt ướt đẵm ghi nhớ anh nhiều Đừng dối gian nhau nêm thêm bao xót xa hỡi ơi! người ơi....

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.