Bài Tập Đọc Tên Hợp Chất Hữu Cơ

Cẩm nang cơ học danh pháp hợp chất hữu cơ dẫn xuất halogen Hợp chất Nitro Danh pháp hidrocacbon Danh pháp hợp chất hữu cơ tạp chức

Bạn đang xem: Bài tập đọc tên hợp chất hữu cơ

*
pdf

Đề ôn số 8: C, H, O, N và C, H ,O


*
ppt

bài bác giảng: Hóa cơ học


*
ppt

bài bác giảng chất hóa học - Bài: Aldehyd – Ceton và Quinon


Xem thêm:

*
pdf

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Khảo sát một vài dẫn xuất halogen, ancol, phenol với axit cacboxylic bằng cách thức hóa học tập l...


*
pdf

nghiên cứu và phân tích sử dụng Bentonite Bình Thuận biến tính có tác dụng xúc tác cho phản ứng ghép đôi Heck giữa Iodotoluene cùng Styrene


*
pdf

Ảnh tận hưởng của cấu trúc đến kỹ năng phản ứng của các dẫn xuất halogen trong phản ứng nuốm nucleophin lưỡng phân tử


*
pdf

áp dụng học thành viên và bắt tay hợp tác nhóm bé dại trong dạy học chất hóa học chương dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol chất hóa học 11 nâng cao


Nội dung