Bài 56-57 thực hành sinh 9

Bảng 56.1 cùng 56.3.Giấy, bút, phiếu học hành.

Bạn đang xem: Bài 56-57 thực hành sinh 9

2. Quy trình thực hành

a. Điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường

*

Bước 1: Trước khi điều tra tình hình ô nhiễm cần xác định nguyên tố sinh thái xanh nghỉ ngơi địa phương địa điểm khảo sát (Các yếu tố vô sinc, các yếu tố hữu sinc, cùng mối liên hệ thân môi trường xung quanh với bé người). Điền ngôn từ khảo sát được vào bảng 56.1

*

Bước 2: Điều tra thực trạng cường độ độc hại với điền vào bảng 56.2

*

b. Điều tra tác động ảnh hưởng của con tín đồ cho tới môi trường

*


Cách 1: Điều tra các nhân tố sinh thái trong khu vực điều tra

Bước 2: Bằng các hình thức: Phỏng vấn người bao phủ trong Khu Vực, quan liêu giáp hồ hết Khu Vực giáp ranh không bị tác động… Để điều tra thực trạng môi trường thiên nhiên trước khi tất cả tác động ảnh hưởng mạnh mẽ của con người.

Xem thêm:

Cách 3: Phân tích thực trạng môi trường thiên nhiên, bỏng đoán sự biến hóa của môi trường vào thời gian tới.

Bước 4: Ghi bắt tắt hiệu quả bên trên vào bảng 56.3

*

3. Báo cáo hiệu quả thực hành

Các nhóm thứu tự review báo cáo tác dụng thực hành

Mẫu báo cáo

TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Họ với tên ………….Lớp …………………

*

4. Kết luận

– Sau khi tham gia học hoàn thành bài bác này học sinh buộc phải nắm được phần lớn những hiểu biết sau:

Chỉ ra được nguim nhân tạo ô nhiễm và độc hại môi trường ở địa pmùi hương cùng từ đó dề xuất những phương án khắc phục và hạn chế, nâmg cao dấn thức của hs đối với công tác làm việc chống ô nhiễm và độc hại môi trường.Giáo dục mang đến học viên ý thức phòng phòng ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh.